Werkgever

Van HRM naar HBM

BNDRS voor de transitie van HRM naar HBM

Van HRM naar HBM

Waarom is dit zo belangrijk

Waar bij HRM de medewerker als resource gezien wordt, gaan wij bij BNDRS voor een arbeidsmarkt waar de medewerker centraal staat. Bij HBM heb je oog voor de mens als geheel, we kijken natuurlijk naar talenten, competenties, opleidingen, drijfveren maar waar wij vooral in geïnteresseerd zijn is het zichtbaar gedrag in handelingen van de medewerker en de onbewuste aansturing achter dit gedrag. In de onbewuste aansturing zit de sleutel voor succes. Voorwaarde daarvoor is dat je oprecht geïnteresseerd bent in wie je medewerker is en wat hem of haar bezig houdt.

Waarom HBM?

Bij Human Being Management (HBM) zijn we benieuwd naar wat van nature bij iemand past en naar dat wat aangeleerd is. Veel mensen zetten (ook op hun werk) in op aangeleerd gedrag. Dit kan onder hoge werkdruk tot gedrag leiden waar de medewerker zelf, of zijn collega’s, last van hebben en dit kost energie. Terwijl natuurlijk gedrag juist energie oplevert. Daarbij komt dat mensen die werken, leren en leven op een manier die bij hun van nature past zijn over het algemeen gelukkiger, gezonder, effectiever en productiever.

Deze mensen wil je graag in je organisatie hebben, maar is jouw organisatiecultuur ook uitnodigend genoeg om deze mensen aan je te binden. Hoe groot is het verschil tussen de gewenste en werkelijke cultuur in jouw organisatie en op de diverse geledingen? Met een bewuste bedrijfscultuur maak je jouw organisatie, daadkrachtiger, meer slagkracht en innovatiever, omdat je medewerkers volop hun talenten kunnen inzetten.

Wanneer een (nieuwe) zelfbewust persoon in een onbewuste omgeving komt haakt deze dus per definitie af. De welbekende mismatch. Als je weet dat het gros van je sollicitanten geen idee heeft wat ze eigenlijk echt willen maar wel hebben geleerd hoe te solliciteren kun je je voorstellen dat de ingrediënten aanwezig zijn voor een mismatch.