Wat doet een BNDRS Effortless Coach voor jou?

De BNDRS Effortless Coach helpt je om in contact te komen met je natuurlijke staat. Daar voel je op een directe manier wat je echt wilt in je leven en ook welke dingen je daar in je huidige situatie van weerhouden. Je gaat zien wat een groot verschil het uitmaakt als je dit zo laat of als je deze belemmeringen zou kwijtraken.

Dit inzicht zetten we om in een dubbele beweging: weg bij wat je tegen houdt om echt te leven zoals je wilt, en beginnen met het leven dat eigenlijk bij jou hoort. De BNDRS Effortless Coach helpt je om al die dingen die je tot nu toe nog niet zijn gelukt moeiteloos te realiseren. Samen ga je een heel stuk verder komen, wat ons betreft helemaal daar waar jij zijn wilt, dat is ons gezamenlijk commitment.

Hier en nu

We leven altijd in het hier en nu, of we dat beseffen of niet. We activeren dagelijks gedachten en gevoelens die in het verleden zijn ontstaan en nu deel van onze persoonlijkheid zijn geworden. Ongemak, onrust, spanning, stress en bezorgdheid. Allemaal vormen van angst  die worden veroorzaakt door te veel bezig zijn met het verleden of de toekomst .

Het lijkt of we door gedachten uit  het verleden worden gevormd. Dit  veroorzaakt projecties naar de toekomst, waarvan we hopen dat die ons zekerheid en veiligheid zullen bieden. Het ontsnappen aan die oude programmering is de weg naar de vrijheid.

Cel Geheugen

De cellen van ons lichaam zijn opslagplaatsen van informatie en bevatten ons onderbewuste reservoir van ervaringen en overtuigingen. Hierdoor reageren we vaak vanuit het verleden op situaties in het heden.  Dit belemmert ons om te zijn wie we echt zijn. Dat is de bron van onze problemen, verslavingen, trauma’s en andere ongewenste remmende factoren. Dit kan ons levensgeluk en onze geestelijke en fysieke gezondheid ernstig belemmeren.Van al die onderbewuste ballast kun je vrij makkelijk worden bevrijd. Dit met behulp van onze methodes gebaseerd op de nieuwste wetenschap. Het is simpel, niet altijd makkelijk, maar wel altijd de moeite waard. Het helpt om weer moeiteloos te leven, net als een onbevangen kind zonder die lading.

Hoe helpen wij als BNDRS Effortless Coach hierbij?

Allereerst coachen we om eigen antwoorden te vinden, zodat de oplossingen en doelen uit de deelnemer zelf voortkomen en daardoor een blijvende verandering bewerkstelligen. Als de deelnemer die nieuw gevonden weg wil inslaan stuit hij bij de realisatie hiervan op al die oude remmingen en overtuigingen. Deze zijn onderbewust  en trekken zich weinig aan van de bewust gekozen nieuwe koers. Dit gaan we met simpele technieken samen oplossen.

We kunnen deze onderbewuste obstakels in vier kenmerken beschrijven:

A. Je onbekende bronnen van onverklaarbare angsten

Je durft iets gewoon niet en je weet niet waarom. Je hebt een hekel aan bepaalde situaties, je kunt sterk geïrriteerd raken door iets of het totaal niet verdragen, en je weet niet waarom. Je reageert soms fel of sterk defensief op bepaalde omstandigheden of personen en je hebt geen idee waarom. Dit heeft een voor jou onbekende oorzaak diep in je onderbewustzijn. Dit noemen we een spookcluster. Het is er wel, je kunt het niet zien, maar de uitwerking kun je des te meer voelen. Het bestaat uit niet bewust meegemaakte momenten, als bedreigend ervaren situaties, die we meestal als kind meemaken. Je hebt daarna allerlei gewoontes ontwikkeld om te voorkomen dat de spookcluster actief wordt. Gelukkig is er een eenvoudige directe manier om je spookclusters op te sporen en op te lossen.

B. Je nooit verwerkte emotionele ervaringen

“Oh praat me daar niet over . . .” “Daar wil ik het niet over hebben!” We kennen allemaal situaties die uiterst pijnlijk zijn geweest en die we ontvlucht zijn door er niet meer aan te denken. Zodra we eraan zouden denken voelen we de wrok, de boosheid en voelen we dat we de betrokken personen niet hebben vergeven.

Deze  gevoelens dragen we soms tientallen jaren bij ons, hoewel we ons best doen om ze niet te voelen tasten ze ons van binnen aan. Daarnaast moeten we altijd op onze hoede zijn om er niet  mee geconfronteerd te worden. Zolang we deze gevoelens niet hebben opgelost kunnen we andere mensen of situaties niet verdragen die deze gevoelens zouden kunnen oproepen.
Ook deze zaken kunnen we op een eenvoudige manier verwerken en afronden, zonder dat anderen iets hoeven te veranderen in hun gedrag. We kunnen het volledig in onszelf oplossen en verlost zijn van de last die we met ons meedragen.

C. Je onderbewuste overtuigingen en gewoontes

“Ik ben niet goed genoeg”, “Ik ben een slecht mens”, “ik ben lelijk”, “anderen moeten mij niet”, “ik kan nooit iets afmaken”, “mijn moeder laat me niet zijn wie ik ben”, “mijn vrouw snapt mij niet” . Zo kan de lijst met negatieve overtuigingen over onszelf en anderen nog wel een tijdje doorgaan. Het vervelende is dat deze overtuigingen volledig in ons onderbewuste zijn opgeslagen als automatische programma’s die uitgevoerd worden zonder tussenkomst van ons bewustzijn. Als we bewust positiever over onszelf of de situatie willen denken wordt dat al gauw in de praktijk verslagen door deze onderbewuste overtuigingen, vaak met de inleidende gedachte “zie je nou wel . . . “.

Ooit heb je ze geleerd om pijnlijke gevoelens te voorkomen, je hebt deze conclusies getrokken door de afwijzingen die je hebt ervaren. Nu is het een selffulfilling prophecy geworden. Veel van die overtuigingen houden je gevangen in een onbevredigende situatie en helpen je allang niet meer. Je komt er niet vanaf door ze simpelweg kwijt te willen, daarmee verbreek je de onderbewuste programmering niet.

Hierop passen we een heel effectieve techniek toe d.m.v. het onderzoeken van deze overtuigingen. We gaan na of ze wel echt waar zijn. We draaien ze om en zoeken concrete voorbeelden van het tegendeel. Op deze manier wordt de onderbewuste programmering effectief teniet gedaan. Ook dit is een heel bijzondere ervaring die veel inzichten en bevrijding oplevert.

D. Je dagelijkse stress

Je kent de uitdrukking ‘vecht of vlucht’ wel. Dit is de lichamelijke toestand die we ervaren als er direct gevaar dreigt waarop we moeten reageren. In de natuur wordt er dan ook direct gevochten of gevlucht. Voor beide heb je alle energie nodig in je spieren en in je reflexen, niet in je spijsvertering of je analytische denken. Kortom, je verkeert tijdelijk in een heel andere lichamelijke toestand. Alle spanning wordt eruit gerend of gevochten. En na afloop, als je het hebt overleefd, keert er een weldadige vrede over je hele systeem en verkeer je weer in een rustige kalme staat.

Zo gaat het in de natuur, maar niet in ons dagelijks leven. Wij ervaren dagelijks vele momenten waarin ons lichaam in de vecht of vlucht staat komt, maar we kunnen dan niet vechten of vluchten. Daardoor hoopt de stress zich op in ons lichaam en verkeren we langdurig in een staat die we alleen een korte tijd aankunnen. Dit is een oorzaak van veel dagelijkse klachten en kan uiteindelijk tot een totale burn-out leiden. Met een simpele dagelijkse ademhalingstechniek waarbij we stress momenten van de dag opnieuw beleven en van hun lading ontdoen kunnen we zorgen dat we elke nacht stressvrij ingaan en de volgende ochtend uitgerust opstaan. Deze eenvoudige maar effectieve techniek, die je dagelijks zelf uitvoert, kan je bevrijden van een groot aantal klachten waarvoor miljoenen mensen, soms jarenlang, kostbare medicijnen slikken met een lange lijst bijwerkingen.

De moeiteloze weg

De  coach aanpak heet “Effortless Coaching” omdat alles wat we doen in het teken van de moeiteloosheid staat. We zoeken met elkaar de weg terug naar het moeiteloze leven waarin alles weer op een natuurlijke manier verloopt. Ons lichaam, ons hele systeem, werkt constant naar een evenwichtige gezonde situatie toe. Dit gaan we de ruimte geven en toelatenWe gaan ons ontdoen van alle overbodige ballast om vrij in het hier en nu te leven en je leven begint al heel snel moeiteloos te voelen.

Gewenste veranderingen en de bijbehorende concrete resultaten manifesteren zich als resultaat van een voortgaand proces. Dit proces wordt door deelnemer en coach ingezet voor de duur van drie maanden, een half jaar of een jaar. In deze periode is de coach een constante factor die beschikbaar is wanneer nodig.
Coaching vindt plaats volgens de beginselen van Co-Active Coaching, wat inhoudt dat de deelnemer zelf volledig is en alle antwoorden en oplossingen zelf kan vinden in het door de coach begeleide proces. Ook is het de deelnemer die de agenda bepaalt, wat hij wil bereiken op welke termijn, en is hij verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het traject. De coach is verantwoordelijk voor het proces, het bewaken van de agenda en het bevorderen van actie en verdieping van inzicht. De deelnemer houdt verantwoordelijkheid voor zowel de geplande acties als de te bereiken verdieping van inzicht. Hiermee wordt een optimaal resultaat gewaarborgd dat geheel uit de deelnemer zelf voortkomt.
Het coach proces beslaat alle aspecten in het leven van de deelnemer die van invloed kunnen zijn op het te behalen resultaat.
De coaching vindt plaats of vijf terreinen die met elkaar het geheel vormen om groei, verandering en realisatie van doelen te bewerkstelligen:

a) Vaststellen en monitoren van werkelijk dieper gevoelde doelen
b) Vaststellen en monitoren van realiseerbare stappen om deze doelen te gaan bereiken
c) Beschikken over de vaardigheden om deze stappen te kunnen zetten
d) Inrichten en bijstellen van omgevingsfactoren opdat deze in lijn zijn met de doelen
e) In lijn brengen van psychologie, emotie en fysiologie met de gewenste ontwikkeling

Planning

BNDRS is in staat om snel en flexibel, conform de wensen en verwachtingen van de cliënt, de opdracht in te plannen en uit te voeren. De eerste afspraak is een ontdekkingsessie. Doel is om elkaar te leren kennen en erg belangrijk , is er wederzijds vertrouwen. Wanneer de coach of cliënt geen basis ziet om tot een coachtraject over te gaan, wordt deze ontdekkingsessie niet in rekening gebracht.

Financiën

BNDRS biedt diverse opties dit traject te financieren. Neem gerust contact op met een van onze coaches voor jouw persoonlijke mogelijkheden.